Communiceren
met visieA A A

Wat

 

De kracht van een organisatie, product, evenement wordt gevormd door een doordacht idee, een concept. Wat is onze kernboodschap? Meulenbeld C@C helpt bij het formuleren van die kernboodschap en de vertaling ervan in communicatiebeleid en middelen. In alle gevallen draagt professionele communicatie met de verschillende doelgroepen van een organisatie bij aan het bereiken van de doelstellingen van een organisatie.

 

Meulenbeld C&C adviseert op het terrein van strategische communicatie: hoe vertaalt de koers van de organisatie zich in communicatiebeleid? Welke communicatiestrategie of- beleid vraagt een nieuw project?
Meulenbeld C&C verzorgt de hoofd- of eindredactie van corporate magazines en/of levert artikelen en interviews hiervoor.
Meulenbeld C&C neemt op interim-basis waar als manager communicatie of senior communicatie-adviseur.
Meulenbeld C&C verzorgt het dagvoorzitterschap van uw congressen en symposia en leidt panels en discussiebijeenkomsten.