Communiceren
met visieA A A

Veldvest

De ontwikkeling van een nieuw strategisch beleidsplan voor Veldvest, een onderwijsorganisatie met 14 basisscholen, 1 speciale school voor basisonderwijs en 1 school voor speciaal onderwijs.

www.veldvest.nl