Communiceren
met visieA A A

Talis

 

Het nationaal Talis-team is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Teaching and Learning International Survey (TALIS) binnen Nederland.
Dit is eeninternationaal vergelijkend onderzoek van de OESO onder
schoolleiders en leraren (zie www.talis2013.nl).
Een van de verantwoordelijkheden is om Talis bekend te maken bij 
scholen en leraren, zodat zij weten waar Talis voor staat en 
wat de meerwaarde voor henzelf is bij deelname aan het onderzoek. 
Daartoe wordt onder andere een artikel geschreven voor het tijdschrift
Schoolmanagement Totaal over professionalisering in internationaal perspectief
dat in september 2012 geplaatst wordt.