Communiceren
met visieA A A

PGNPO

 

Stichting Persoonsgebonden Nummer in het primair onderwijs
Manager communicatie. In de stichting werken alle besturenorganisaties in het primair onderwijs en de AVS samen om de invoering van het persoonsgebonden nummer vlekkeloos te laten verlopen. De communicatie bestaat vooral uit het informeren en begeleiden van scholen (7500) en hun besturen (1200) in dit complexe proces.

De invoering van het persoonsgebonden nummer betekent dat elke leerling in het primair onderwijs een eigen nummer krijgt. Dat ‘unieke’ nummer zal worden gebruikt:
- in de contacten met instellingen in het onderwijs onderling; 
- in de communicatie met de gemeente;
- de inspectie;
- en de overheid.

www.pgno.nl