A A A

Onderwijs


In de loop van 2000 maakte Meulenbeld de overstap naar de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) als beleidsmedewerker communicatie (Den Haag). In de NKSR zijn alle geledingen (ouders, leraren, schoolleiders, besturenorganisaties en kerkelijke overheid) in het katholiek onderwijs vertegenwoordigd. Tot 2003 was de NKSR de koepelorganisatie in het katholiek onderwijs, d.w.z. dat hij de gezamenlijke belangen van het katholiek onderwijs vertegenwoordigde bij relevante partijen.


Daar werkte hij aan de formulering en uitvoering van nieuw communicatiebeleid uitmondend in o.a. de introductie van interactieve beleidsvorming in de ontwikkeling van het meerjarenbeleidsplan (2001); de ontwikkeling van een nieuw thematisch tijdschrift Reflexief gekoppeld aan de introductie van thematische ledenbijeenkomsten en een corporate website (2002); de introductie van een webbased jaarverslag gekoppeld aan de uitgave van een jaarposter t.b.v. scholen; de ontwikkeling van de dvd ‘Inspiratie maakt verschil’ in samenwerking met de KRO; de ontwikkeling van twee thematische websites en de formulering van een uitgeefplan voor een nieuw vaktijdschrift voor docenten godsdienst/levensbeschouwing Narthex.


In deze periode bekwaamde Meulenbeld zich verder in het communicatievak via de opleiding senior communicatie-adviseur.