Communiceren
met visieA A A

Nieuw W!J

Het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS) is in 2008 het project W!J gestart. Het project wil antwoord bieden op de vraag hoe het gemeenschapsgevoel tussen mensen met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden versterkt kan worden zonder daarbij de onderlinge diversiteit uit het oog te verliezen. Een belangrijk instrument daarbij is de multimediale website www.nieuwwij.nl