A A A

Manager communicatie

 

Vanaf 2004 was Meulenbeld hoofd communicatie bij de katholieke besturenorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs, de Bond KBO (280 leden met 2400 scholen) en de Bond KBVO (180 leden met 300 scholen) (Den Haag). De Bond KBO en de Bond KBVO vertegenwoordigen de belangen van hun leden (schoolbesturen) bij de overheid en andere relevante partijen en bieden daarnaast ondersteuning en advies op o.a. het terrein van onderwijskwaliteit, identiteitsontwikkeling, huisvesting en juridische zaken.


Hier stond hij aan de basis van een nieuwe afdeling communicatie en de formulering van nieuw communicatiebeleid o.a. uitmondend in de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl, begeleiding van een lezersonderzoek naar het ledentijdschrift Schoolbestuur en in vervolg daarop de herformulering van de redactieformule en lay-out (2004). Andere belangrijke taken waren de advisering van bestuur en management over de strategische communicatie, public affairs en projectcommunicatie, de persvoorlichting en woordvoering en de advisering van individuele schoolbesturen bij fusie, crisiscommunicatie of communicatie met ouders.