A A A

Kerk en samenleving


In de periode 1998-2000 was Meulenbeld projectcoördinator van het Jubileumjaar 2000 in opdracht  van de Nederlandse Bisschoppenconferentie (Utrecht). Niet alleen bouwde hij aan het inhoudelijke concept  voor dit Jubileumjaar in Nederland, daarnaast stimuleerde hij projecten met uiteenlopende maatschappelijke (b.v. KRO) en kerkelijke organisaties (b.v. Raad van Kerken) en uitgevers. Ook verzorgde hij de communicatie en  organisatie van de succesvolle Open Kloosterdag van 19 maart  2000 (50.000 bezoekers).