Communiceren
met visieA A A

Bond Katholiek Primair Onderwijs

Bond Katholiek Primair onderwijs

dagvoorzitter congres 'Zicht op toezicht en besturen. Wat moet? Wat kan?'

Congres Bond KBO
donderdag 12 maart 2009

Met staatssecretaris Sharon Dijksma en Paul Frissen (UvT)

‘Toezicht en goed bestuur’ staan ook in het onderwijs volop in de belangstelling. Eind december 2008 is het lang verwachte wetsvoorstel over de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht en de verbetering van het intern toezicht bij de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel schrijft onder meer scheiding van bestuur en toezicht voor. De Bond KBO heeft eerder ernstige bezwaren gemaakt tegen dit wetsvoorstel omdat de wetgever zichzelf een zodanig ruime rol toemeet in het bepalen van de kwaliteit van onderwijs dat gesproken kan worden van een uitholling van de grondwettelijke vrijheid van onderwijs en uiteindelijk van een bedreiging van de onderwijskwaliteit.

Op het congres krijgt u antwoord op de vragen wat de mogelijke consequenties van de aanstaande wetgeving zijn voor uw eigen organisatie? Hoe u een eigen aanpak ontwikkelt binnen de grenzen van de aanstaande wetgeving, vanuit de idee vorm volgt inhoud. En uit welke vormen van bestuurlijke inrichting u kunt kiezen.