Communiceren
met visieA A A

BKO

 

Bureau Katholiek Onderwijs
Eindredacteur van het tijdschrift Schoolbestuur, onderwijsmagazine voor bestuurders, toezichthouders en managers in het katholiek onderwijs. In dat kader nieuwe redactieformule ontwikkeld en o.a. interviews met Herman Wijffels, Agnes van Ardenne, Alexander Rinnooy Kan, Agnes Jongerius, Maria van der Hoeven, Micha de Winter, Steven van Eijck, Ella Vogelaar, Jelle Jolles, Herman Hertzberger, André Rouvoet, Paul Frissen, Willem Koops, Jan Marijnissen, Bert van Boggelen, Rik Torfs,Wil Derkse.

www.bondkbo.nl
www.bondkbvo.nl