A A A

Activiteiten


Gerrit-Jan Meulenbeld is lid van Logeion, de beroepsvereniging voor Communicatie, sinds februari 2012 bestuurslid/penningmeester van het Communicatienetwerk Limburg (CNL) en eerder bestuurslid van het CPCNetwerk, netwerk voor communicatieprofessionals binnen katholieke en protestants-christelijke organisaties. Sinds november 2009 is hij bestuurslid van het COC Limburg, eerst met de portefeuille Informatie & Advies, op dit moment met de portefeuille Politiek & Maatschappij.


Eerder was hij o.a. lid van het dagelijks bestuur van de Theologische Faculteit Tilburg (1985), lid van het dagelijks bestuur (gemeentezaken en externe contacten) van de Stichting Anak-Anak, centrum voor kinderopvang in Tilburg (1987-1990) en bestuurslid van het COC Tilburg (1998-2000) met als aandachtsgebied PR.

In zijn vrije tijd wandelt, sport, leest, reist of kookt Gerrit-Jan graag. Hij is ook een fervent filmliefhebber.